Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

1. Thông tin mà chúng tôi thu thập từ khách hàng?

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin của khách hàng với một số nội dung sau như sau:

– Tên
– Email
– Số Điện Thoại
– Địa chỉ

2. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn sau khi thu thập được?

– Thuật ngữ ” Thông tin cá nhân ” được sử dụng ở đây được định nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng, liên lạc hoặc xác định vị trí người mà thông tin đó liên quan. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập đều mang tính bảo mật cho cá nhân và chúng có thể được sửa đổi theo thời gian.

– Khi bạn đặt mua sản phẩm hay liên hệ với chúng tôi qua website, chúng tôi cần biết tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ thanh toán để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ cho bạn một cách tốt nhất.

– Chúng tôi sử dụng thông tin của quý khách sau khi thu thập được với mục đích chung sau đây: liên hệ giao sản phẩm và nhận thanh toán, ngoài ra chúng tôi còn liên hệ với quý khách khi quý khách có thắc mắc hay cần hỗ trợ từ chúng tôi.

3. Bảo mật thông tin của khách hàng

Chúng tôi hiểu việc bảo mật thông tin của khách hàng là rất quan trọng. Bởi vì vậy, chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

4. Lưu trữ dữ liệu khách hàng

Chúng tôi cần lưu trữ dữ liệu của khách hàng để thực hiện các chương trình khuyến mãi cho khách hàng cũ nếu có. Có nghĩa là, khi khách hàng quay lại mua sản phẩm của chúng tôi lần thứ 2, chúng tôi có thể ra soát và kiểm chứng đó là khách hàng cũ để họ có thể nhận được ưu đãi từ các chương trình khuyến mãi của chúng tôi.